Wij verzorgen uw bedrijfsuitjes, buitenritten, trainingskampen en diverse andere evenementen.

Naast de vele activiteiten op recreatiecentrum Het Zwarte Water kunt u bij ons terecht voor een hapje en een drankje.

Een camping, chalets en een groepsaccommodatie bieden groepen van elke omvang de mogelijkheid bij ons te verblijven.

De vele facetten van het paardrijden worden op ons recreatiecentrum beoefend, we beschikken over twee rijhallen en twee buitenbakken.

Download hier de Winterkalender 2019/2020

Download hier de Zomerkalender 2020

 

 

Bepalingen activiteiten met beoordelings- en meetmomenten

per 1 juni 2020

De KNHS heeft zich vanaf het begin van deze coronatijd samen met haar partners ingezet om ruimte te creëren en te behouden voor het verzorgen en beweging geven van paarden. Nu de maatregelen versoepelen ontstaat er ruimte voor georganiseerde paardensport activiteiten.

Activiteiten met beoordelings- en meetmomenten

Officiële wedstrijden en competities zijn - volgens de huidige regels - tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen. Het is mogelijk om beoordelings- en meetmomenten te organiseren in de paardensport, bijvoorbeeld het rijden van een proef of parcours. Hierbij maakt de KNHS in corona tijd waarbij wedstrijden nog niet mogen, een uitzondering dat meetmomenten voor winstpunten kunnen tellen. Deze beoordelings- en meetmomenten geven de ruiters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in opleiding/training met hun paard (een reflectieve spiegel). Deze meetmomenten hebben louter een educatief- en trainingsdoel.

Let op: Deze bepalingen zijn gemaakt met de kennis en ervaringen van dit moment. Zodra daar aanleiding voor is (bijvoorbeeld omdat de richtlijnen van het RIVM worden bijgesteld of er ervaringen zijn die zorgen voor bijstelling) kunnen deze bepalingen aangepast worden. De meest actuele versie is hier te downloaden: www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/corona-en-paardensport.

Voor iedereen:

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) blijf minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

Algemene bepalingen voor iedereen:

 1. Er wordt gereden onder de reglementen van de KNHS (het Wedstrijdreglement voor de betreffende discipline en het Algemeen Wedstrijdreglement). De bepalingen activiteiten met beoordelings- en meetmomenten zijn hier een aanvulling op en kunnen afwijken van de wedstrijdreglementen van de KNHS. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met deze bepalingen.
 2. Het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard is van toepassing op activiteiten met beoordelings- en meetmomenten. Tijdens deze activiteiten kunnen paarden en pony’s op ongeoorloofde middelen worden gecontroleerd. Het is verboden aan een activiteit deel te nemen met een paard/pony in wiens lichaam zich een verboden stof bevindt.
 3. In alle gevallen waarin deze bepalingen en/of de wedstrijdreglementen niet voorzien, beslist de KNHS.
 4. Bij de activiteiten moeten de geldende richtlijnen van het RIVM worden aangehouden. Te allen tijde geldt dat er 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden.
 5. Een deelnemende combinatie moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit) geldige startpas.
 6. Een deelnemende combinatie in de impulsrubriek/klasse BB, die niet in het bezit is van een reguliere startpas, moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit) geldige (gratis) startpas voor de impulsrubriek/klasse BB. Een gratis startpas voor deze klassen wordt aangevraagd via Mijn KNHS, waarbij de paarden/pony’s geregistreerd moeten worden. Inschrijven en betalen doe je met je startpas, ook voor deze klassen, via Mijn KNHS.
 7. Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin de combinatie uitkomt/ uit zal moeten komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden.
 8. Er vindt controle plaats op startgerechtigdheid.
 9. Het is te allen tijde verboden een wedstrijd te organiseren. Dit betekent dat er geen klassement wordt opgemaakt en er geen prijzen worden uitgereikt. Men rijdt niet tegen elkaar, maar louter voor zichzelf om verder te komen in de training en de kans te hebben hiermee winstpunten te verdienen.
 10. De activiteit met beoordelings- en meetmoment telt mee voor puntenregistratie. Alleen activiteiten die goedgekeurd zijn door de KNHS tellen mee voor winst- en verliespunten.
 11. Toegang tot de locatie hebben de deelnemer en maximaal 1 begeleider (bijv. trainer, groom of eigenaar).
 12. KNHS-officials zien toe op naleving van de KNHS-reglementering. Wanneer een overtreding wordt begaan, rapporteert de official deze aan de KNHS. De KNHS kan maatregelen nemen. Het tuchtreglement is eveneens van kracht op deelname aan activiteiten met beoordelings- en meetmomenten.
 13. De bepaling in het Algemeen wedstrijdreglement waarin is aangegeven dat pony’s tot en met de leeftijd van acht jaar jaarlijks moeten worden gemeten tussen 1 januari en 1 april door een KNHS-ponymeter, die de meetgegevens in het paardenpaspoort registreert, komt te vervallen voor deelname aan beoordelings- en meetmomenten tijdens de Corona periode. Zodra officiële wedstrijden weer verreden mogen worden, dient een pony voor deelname aan de eerste wedstrijd gemeten te zijn (conform Algemeen Wedstrijdreglement).
 14. Er worden geen onverantwoorde risico’s genomen in de paardensport. Gebruik van gezond verstand staat bij iedereen voorop!

 Voor deelnemers:

 1. Inschrijven en betalen voor deelname aan een activiteit met beoordelings- en meetmoment doe je via Mijn KNHS. Op de kalender in Mijn KNHS wordt een activiteit met beoordelings- en meetmoment gepubliceerd.
 2. Een deelnemende combinatie moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit) geldige startpas.
 3. Een deelnemende combinatie in de impulsrubriek/klasse BB, die niet in het bezit is van een reguliere startpas, moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit) geldige gratis startpas voor de impulsrubriek/klasse BB. Een gratis startpas voor deze klassen wordt aangevraagd via Mijn KNHS, waarbij de paarden/pony’s geregistreerd moeten worden. Inschrijven en betalen doe je met je startpas, voor deze klassen, ook via Mijn KNHS. Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n) waarin je als combinatie uitkomt/ uit zal moeten komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden.
 4. Er vindt controle plaats op startgerechtigdheid.
 5. HC starten is toegestaan conform het wedstrijdreglement van de betreffende discipline. Bij een HC start moet dit duidelijk vermeld worden bij de inschrijving.
 6. Houd je altijd aan de richtlijnen van het RIVM.
 7. Elke hippische accommodatie/ locatie heeft een herkenbare coördinator als aanspreekpunt.
 8. Kom met maximaal 1 begeleider (bijv. trainer, groom of eigenaar) naar de accommodatie/locatie.
 9. Volg altijd de aanwijzingen ter plaatse op.
 10. Samenscholing is verboden. Vermijd drukte!
 11. Publiek is niet toegestaan op de locatie.
 12. Losrijden is toegestaan volgens het schema van de organisatie. Er moet ook tijdens het losrijden 1.5 meter in acht genomen worden. Het losrijden wordt begeleidt door een vrijwilliger/ringmeester. Volg altijd de aanwijzingen van deze persoon op!
 13. Niet langer dan de aangegeven tijd op de accommodatie/locatie aanwezig zijn.
 14. Opzadelen en afzadelen mag alleen bij de trailers/vrachtwagen wanneer het paard niet op de betreffende locatie gestald staat.
 15. Er mag geen gebruik gemaakt worden van andere delen van de accommodatie/locatie dan het toegewezen gedeelte.
 16. Na de activiteit mag je uitstappen en afzadelen en daarna moet je het terrein direct weer verlaten. Het is niet toegestaan om te blijven kijken naar collega-ruiters.
 17. De organisatie zorgt er voor dat je de beoordeling direct te horen krijgt of communiceert deze zo spoedig mogelijk digitaal. Je mag na de activiteit niet wachten op de beoordeling.
 18. Na controle door de rekenkamer (bij voorkeur digitaal) stelt het jurylid het overzicht van de beoordelingen vast. De vastgestelde beoordelingen worden digitaal naar de KNHS verstuurd voor registratie. Over de beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.

Houd je aan de voorzorgsmaatregelen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De perfecte locatie voor uw activiteit, van bedrijfsuitje tot kinderfeestje.

Lees meer

Evenementenkalender