Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In de huidige wereld speelt maatschappelijk verantwoord ondernemen een alsmaar grotere rol. Voor ons als recreatiecentrum Het Zwarte Water staan drie speerpunten centraal. Het dierenwelzijn, veiligheid en verstandig omgaan met de natuur om ons heen.

Dierenwelzijn

Als recreatiecentrum met manege zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van onze dieren. Belangrijk is dat iedereen op de juiste wijze met onze paarden en pony’s omgaat. Een goede huisvesting, voeding en belasting zijn van groot belang voor het dierenwelzijn op onze manege. We hopen dat onze gasten verstandig omgaan met onze dieren.

Share